Zasady rekrutacji 0-1 - pobierz w formacie pdf

 

 1. Rekrutacja do klas 0 i I ma charakter ciągły.
 2. Na proces rekrutacyjny składa się:
  a) wypełnienie formularza karty zgłoszenia, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły
  w zakładce dokumenty do pobrania i złożenie go w sekretariacie szkoły lub wysłanie drogą mailową na adres gasp@gfo.pl;
  b) spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły;
  c) spotkanie dziecka z pedagogiem.
 3. W trakcie procesu rekrutacji brane będą pod uwagę:
  a) termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły;
  b) posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół danego zespołu;
  c) realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
  d) bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do klas 0 i I podejmuje dyrektor Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, który informuje rodziców o wyniku procesu rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową w ciągu 14 dni od terminu spotkania.
 5. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości 1200 zł (nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0144 6780, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.) w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego.