Zaasady rekrutacji 2-8 - pobierz w formacie pdf

 

 1. Zasady rekrutacji do klas II – III
  a) rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas II – III proszeni są o złożenie
  w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:
  - rozmowach dziecka z nauczycielami kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego celem ustalenia aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności kandydata;
  - rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka.
  b) przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia wpłacić wpisowe.
 2. Zasady rekrutacji do klas IV – VIII
  a) rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas IV – VIII proszeni są o złożenie
  w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:
  - napisaniu przez dziecko sprawdzianu wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego;
  - rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka (np. poziomu znajomości drugiego języka obcego).
  b) przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia wpłacić wpisowe.