ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS II-VIII GDAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasy II – III
 
Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas II – III proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:
•    rozmowach dziecka z nauczycielami kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego celem ustalenia aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności kandydata;
•    rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka.
Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia wpłacić wpisowe.
 
Klasy IV – VIII
 
Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas IV – VIII proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:
•    napisaniu przez dziecko sprawdzianu wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego;
•    rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka (np. poziomu znajomości drugiego języka obcego).
Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia wpłacić wpisowe.