ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS 0-I
GDAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do klas 0 i I ma charakter ciągły.

Na proces rekrutacyjny składa się:
•    wypełnienie formularza karty zgłoszenia, który dostępny jest na stronie http://www.gasp.gfo.pl/rekrutacja/rok-szkolny-2019-2020/dokumenty-do-pobrania i złożenie go w sekretariacie szkoły lub wysłanie drogą mailową na adres gasp@gfo.pl;
•    spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły;
•    spotkanie dziecka z pedagogiem.
 
W trakcie procesu rekrutacji brane będą pod uwagę:
•    termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły;
•    posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół danego zespołu;
•    realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;
•    bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.

Decyzję o przyjęciu dziecka do klas 0 i I podejmuje dyrektor Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, który informuje rodziców o wyniku procesu rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową w ciągu 2 tygodni od czasu spotkania.
Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości 1200 zł (nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0144 6780, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.) w ciągu tygodnia od otrzymania informacji drogą mailową o pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego.