Świetlice szkolne czynne są od momentu zakończenia przez uczniów zajęć lekcyjnych do godz. 17:00. Każdy rocznik jest pod opieką w swojej osobnej świetlicy:
- klasy 0 - sala 01
- klasy 1 - sala 04
- klasy 2 - sala 15
- klasy 3 - sala 22
- klasy 4 - sala 25
- klasy 5 - sala 34
- klasy 6-8 - sala 42

Ponadto rano świetlica jest otwarta w godzinach: 7:10 - 8:15 (sala 01). 
W świetlicach dzieci mają możliwość spędzić czas wolny wg własnego uznania lub propozycji nauczyciela: bawiąc się, grając, pracując manualnie. Wolny czas przy odpowiedniej pogodzie dzieci spędzają zawsze na świeżym powietrzu.

Poza świetlicami ogólnymi uczniowie mają możliwość skorzystać ze:
- świetlicy odrabiania lekcji - miejsca cichej pracy dla uczniów klas 1-3,
- świetlic przedmiotowych - miejsca cichej pracy dla uczniów klas 4-8, gdzie nauczyciel wytłumaczy trudniejsze zagadnienie lub odpowie na nurtujące pytania.

Plan świetlic przedmiotowych znajdą Państwo w harmonogramie zajęć dodatkowych.