Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Realizuje program dydaktyczno-wychowawczy w oparciu o plan wychowawczy szkoły oraz oferuje wiele interesujących zajęć dodatkowych.

Świetlice szkolne czynne są od momentu zakończenia przez uczniów zajęć lekcyjnych do godz. 17:00.

Ponadto rano świetlica jest otwarta w godzinach:

7:10 - 8:15 (sala 01)
7:45 - 8:15 (sala 15)

Opiekunowie zapewniają uczniom opiekę po zajęciach lekcyjnych w przyjaznym otoczeniu. Stwarzają warunki do relaksu, wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia lekcji. Zajęcia w świetlicy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, wzbogacają wiadomości i umiejętności oraz pełnią funkcję wychowawczą. Prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące w roku. Dzieci mają także możliwość udziału w różnych konkursach, grach i zabawach ruchowych. Wolny czas spędzają na świeżym powietrzu.

Dzieci z klas 1-3 mają również możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu lekcji w ramach tzw. świetlicy cichej, która odbywa się każdego dnia. Natomiast uczniowie klas 4-6 mogą skorzystać ze świetlicy przedmiotowej, prowadzonej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Informację na temat prowadzonych świetlic przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 znajdą Państwo w załączonym pliku.