Protokół:
Została powołana Komisja Wyborcza, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w składzie:
przewodniczący – p. Karolina Szwocha
członkowie– Sonia Mickiewicz, Elżbieta Głuszczyńska, Ada Stachowska, Natalia Beldegrin, Jan Głuszczyński, Filip Krewniak, Maria Sośnierz, Maria Bendykowska, Barbara Licbarska, Martyna Iskrzycka, Martyna Szarek
Uprawnionych do głosowania było 324 uczniów. Swoje głosy oddało 210 osób, co stanowi 65%. Wśród nich nie było głosów nieważnych, a kilkanaście osób zostało wykluczonych z powodu braku legitymacji szkolnej.

WYNIKI WYBORÓW:

1. Maja Dybuk- 171 głosów (81% wszystkich głosów)
2. Anna Redmerska- 17 głosów (8% wszystkich głosów)
3. Zuzanna Dzwilewska- 12 głosów (6% wszystkich głosów)
4. Magdalena Guzek- 8 głosów (4% wszystkich głosów)
5. Weronika Wysocka- 2 głosy ( 1% wszystkich głosów)

GRATULUJEMY Zwyciężczyni objęcia tak zaszczytnej funkcji Przewodniczącej Rady Uczniów , a Ani, Zuzi, Magdzie i Weronice dziękujemy za wzięcie udziałuw wyborach i bardzo dobre przygotowanie kampanii wyborczej!!!

Z dniem 5 lutego 2013 r. powołuje się Maję Dybuk na Przewodniczącego Rady Uczniów na rok szkolny 2012/2013.
Dyrektor szkoły p. Anna Olszewska

[GALERIA]

opiekunka Rady Uczniów, p. Karolina Szwocha (09.02.2013)


 

RADA UCZNIÓW

Rada Uczniów - Regulamin

Rada Uczniów - Przedstawiciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBORY UCZNIOWSKIEGO SZEFA 2013

Nadszedł czas na coroczny wybór przewodniczącego do Rady Uczniów Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej!

Jeśli jesteś uczennicą, uczniem klasy IV lub V i chciał(a)byś objąć tę jakże zaszczytną funkcję, masz wiele ciekawych pomysłów, jesteś zaangażowana(y) w życie szkoły, to właśnie TY jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko!!!

Od poniedziałku 14 stycznia, do  piątku 18 stycznia zgłoś do sekretariatu swoją chęć uczestnictwa w wyborach. 

Od momentu zgłoszenia swojej kandydatury możesz rozpocząć kampanię wyborczą (rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki, przedstawiać program, zachęcać innych do poparcia swojej osoby). Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ WE WTOREK 5 LUTEGO!!!

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłaszać się do opiekunki RU p. Karoliny Szwochy

Karolina Szwocha (15.01.2013)