Przewodniczący Rady Rodziców: Magdalena Szczucka 

Spotkania Rady Rodziców  odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16:30.