Terminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Terminy eliminacji

I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1.

Język

polski

26.10.2021 r.

godz.14:00

 08.12.2021 r.

godz.14:00

09.02.2022 r.

godz.12:00

2.

Język angielski

19.10.2021 r.

godz.14:00

11.01.2022 r.

godz.14:00

01.03.2022 r.

godz.12:00

3.

 

Język niemiecki

20.10.2021 r.

godz.14:00

15.12.2021 r.

godz.14:00

04.02.2022 r.

godz.12:00

4.

Historia

22.10.2021 r.

godz.14:00

14.01.2022 r.

godz.14:00

11.03.2022 r.

godz.12:00

5.

Biologia

16.11.2021 r.

godz.14:00

 

12.01.2022 r.

godz.14:00

 

10.03.2022 r.

godz.14:00

6.

Geografia

15.10.2021 r.

godz.14:00

17.12.2021 r.

godz.14:00

28.01.2022 r.

godz.12:00

7.

Matematyka

12.10.2021 r.

godz.14:00

01.12.2021 r.

godz.14:00

04.03.2022 r.

godz.12:00

8.

Fizyka

21.10.2021 r.

godz.14:00

13.01.2022 r.

godz.14:00

03.03.2022 r.

godz.12:00

9.

Chemia

03.11.2021 r.
godz.14:00

03.01.2022 r.

godz.14:00

28.02.2022 r.

godz.12:00

10.

Informatyka

08.11.2021 r.
godz.14:00

10.01.2022 r.

godz.14:00

07.03.2022 r.

godz.12:00