Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa przedmiotu Terminy eliminacji
I stopień
(szkolny)
II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)
1. Język polski 26.10.2018 r.

07.12.2018 r.

godz.14:00

08.02.2019 r.

godz. 12:00

2. Język angielski 16.11.2018 r.

16.01.2019 r.

godz. 14:00

05.03.2019 r.

godz. 12:00

3. Język niemiecki 21.11.2018 r.

24.01.2019 r.

godz. 14:00

08.03.2019 r.

godz. 12:00

4. Historia 22.10.2018 r.

11.01.2019 r.

godz. 14:00

01.03.2019 r.

godz. 12:00

5. Biologia 09.11.2018 r.

18.01.2019 r.

godz. 14:00

27.02.2019 r.

godz. 12:00

6. Geografia 19.10.2018 r.

14.12.2018 r.

godz. 14:00

04.03.2019 r.

godz. 12:00

7. Matematyka

14.11.2018 r.

14.01.2019 r.

godz. 14:00

15.03.2019 r.

godz.12:00

8. Fizyka 08.11.2018 r.

09.01.2019 r.

godz. 14:00

12.03.2019 r.

godz. 12:00

9. Chemia 15.11.2018 r.

17.01.2019 r.

godz. 14:00

14.03.2019 r.

godz. 12:00

10. Informatyka 22.11.2018 r.

25.01.2019 r.

godz. 14:00

07.03.2019 r.

godz. 12:00