Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
- etap szkolny: 27.10.2017r.
- etap rejonowy: 01.12.2017r.
- etap wojewódzki: 16.02.2018r.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
- etap szkolny: 25.10.2017r.
- etap rejonowy: 09.01.2018r. 
- etap wojewódzki: 27.02.2018r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
- etap szkolny: 26.10.2017r.
- etap rejonowy: 30.11.2017r.
- etap wojewódzki: 15.02.2018r.