Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa przedmiotu Terminy eliminacji Imię i Nazwisko Przewodniczącego
I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1. Język polski 26.10.2018 r.

godz. 14:00 

07.12.2018 r.

godz.14:00

08.02.2019 r.

godz. 12:00

Anna Konkolewska 

j.polski_sp@gmail.com

Tel. 58 682 87 30

2. Język angielski 16.11.2018 r.

godz. 14:00

16.01.2019 r.

godz. 14:00

05.03.2019 r.

godz. 12:00

Dorota Suchacz  

dsuchacz.2lo@gmail.com

Tel. 58 341 46 56

3. Język niemiecki

21.11.2018 r.

godz. 14:00

24.01.2019 r.

godz. 14:00

08.03.2019 r.

godz. 12:00

Dorota Niewiadomska

dniewiadomska@op.pl

Tel. 58 682 87 30

4. Historia 22.10.2018 r.

godz. 14:00

11.01.2019 r.

godz. 14:00

01.03.2019 r.

godz. 12:00

Maciej Batorski

podkonhis@gmail.com

Tel.58 348 76 62;   690 979 429

5. Biologia 09.11.2018 r.

godz. 14:00

18.01.2019 r.

godz. 14:00

27.02.2019 r.

godz. 12:00

Małgorzata Miękus

biologiasp@zs1sopot.pl

Tel. 515 908 964

6. Geografia 19.10.2018 r.

godz. 14:00

14.12.2018 r.

godz. 14:00

04.03.2019 r.

godz. 12:00

Ewa Tuz

geografia.trabki@gmail.com

Tel. 58 682 87 30

7. Matematyka

14.11.2018 r.

godz. 14:00

14.01.2019 r.

godz. 14:00

15.03.2019 r.

godz.12:00

Alina Wandtke

matematyka.katolik@gmail.com

Tel. 58 665 42 80

8. Fizyka 08.11.2018 r.

godz. 14:00

09.01.2019 r.

godz. 14:00

12.03.2019 r.

godz. 12:00

Mariusz Michalik

michalik.gdansk@gmail.com

Tel. 58 341 46 56

9. Chemia 15.11.2018 r.

godz. 14:00

17.01.2019 r.

godz. 14:00

14.03.2019 r.

godz. 12:00

Grażyna Kościńska

chemiasp2019@gmail.com

Tel. 58 346 35 56; 501 449 350

10. Informatyka 22.11.2018 r.

godz. 14:00

07.01.2019 r.

godz. 14:00

07.03.2019 r.

godz. 12:00

Jacek Gawroński

ki.pomorskie@gmail.com

Tel. 58 342 59 15