Joanna Burandt

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

Dorota Mosiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Paweł Andrzejczuk

zastępca dyrektora, nauczyciel informatyki

 

Maja Thiel-Wierzchowska

sekretarz

Iwona Balicka

nauczyciel języka angielskiego

 

Magdalena Ciesielska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Daniel

nauczyciel w-f

 

Olga Domaracka

nauczyciel świetlicy

Beata Domel

nauczyciel języka polskiego

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel w-f

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

 

Anna Fedyniak-Kołodziej

nauczyciel muzyki i rytmiki

Elżbieta Fusiewicz

nauczyciel religii, nauczyciel świetlicy

 

Grażyna Gerlach

nauczyciel matematyki

Ewa Gliszczyńska-Kurdziel

nauczyciel języka angielskiego

 

Marzena Gołuńska

nauczyciel techniki, nauczyciel świetlicy

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

Iwona Halbecka

nauczyciel informatyki

 

Maria Hasse

nauczyciel języka angielskiego

Anna Hoffman

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego


 

Katarzyna Kamińska

nauczyciel świetlicy


 

Bartosz Kamiński

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Klimek

nauczyciel przyrody

 

Anna Korcz

nauczyciel języka polskiego i informatyki

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

 

Dorota Kul

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Bartłomiej Kulas

nauczyciel geografii

 

Aleksandra Kurowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Małgorzata Lewandowska

nauczyciel chemii

 

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

 

Agnieszka Łopacińska-Koenner

nauczyciel plastyki

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

 

Agnieszka Małkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Bożena Megger

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Aleksandra Meissner

nauczyciel języka hiszpańskiego

Patrycja Milewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

nauczyciel języka angielskiego

 

Anna Olszewska

nauczyciel matematyki

Lidia Piotrowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Maja Piotrowska

nauczyciel języka angielskiego
i hiszpańskiego

Magdalena Pobudkowska

nauczyciel języka angielskiego

 

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

Anna Pijanowska

nauczyciel religii

 

Aneta Pospiech

nauczyciel przyrody

Ewelina Prusisz

nauczyciel języka angielskiego

 

Katarzyna Raźniewska

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka hiszpańskiego

Łukasz Rybiński

nauczyciel w-f

 

Dorota Siemiątkowska-Michalska

nauczyciel muzyki, nauczyciel świetlicy

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Ewa Snopek

nauczyciel języka angielskiego

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

 

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

Katarzyna Tomaszek

nauczyciel języka polskiego

 

Andrzej Walczak

nauczyciel informatyki

Karolina Wej

nauczyciel matematyki

 

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

Anna Wyszkowska

nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Zagórska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Zakrzewska

nauczyciel historii

 

Joanna Zielińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim