Joanna Burandt

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

Dorota Mosiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Michał Mosakowski

zastępca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego i edb

 

Maja Thiel-Wierzchowska

sekretarz

Iwona Balicka

nauczyciel języka angielskiego

 

Magdalena Ciesielska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Daniel

nauczyciel w-f

 

Bożena Deja

nauczyciel języka polskiego

Beata Domel

nauczyciel języka polskiego

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel w-f

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego


 

 

Anna Fedyniak-Kołodziej

nauczyciel muzyki i rytmiki

Elżbieta Fusiewicz

nauczyciel religii, nauczyciel świetlicy

 

Ewa Gliszczyńska-Kurdziel

nauczyciel języka angielskiego

Marzena Gołuńska

nauczyciel techniki, nauczyciel świetlicy

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Iwona Halbecka

nauczyciel informatyki

 

Maria Hasse

nauczyciel języka angielskiego

Anna Hoffman

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego


Katarzyna Kamińska

nauczyciel świetlicy


 

Anna Klimek

nauczyciel przyrody 

Anna Korcz

nauczyciel języka polskiego i informatyki

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

Dorota Kul

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Aleksandra Kurowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Małgorzata Lewandowska

nauczyciel chemii

 

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

 

Agnieszka Łopacińska-Koenner

nauczyciel plastyki

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

 

Agnieszka Małkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Bożena Megger

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Patrycja Milewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

nauczyciel fizyki

 

Anna Myszk

nauczyciel języka angielskiego

 

Anna Olszewska

nauczyciel matematyki

Maja Piotrowska

nauczyciel języka angielskiego
i hiszpańskiego

 

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

Anna Pijanowska

nauczyciel religii

 

Aneta Pospiech

nauczyciel przyrody

Ewelina Prusisz

nauczyciel języka angielskiego

 

Barbara Rup

nauczyciel religii

Łukasz Rybiński

nauczyciel w-f

   

Ewa Sadura

nauczyciel świetlicy


 

Dorota Siemiątkowska-Michalska

nauczyciel muzyki, nauczyciel świetlicy

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Snopek

nauczyciel języka angielskiego

 

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

 

 

Katarzyna Surdyka

nauczyciel języka angielskiego

 

Joanna Szmyt-Kuta

opiekun świetlicy klas 4

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Andrzej Walczak

nauczyciel informatyki

Karolina Wej

nauczyciel matematyki

 

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

Anna Wyszkowska

nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Zagórska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Zakrzewska

nauczyciel historii

 

Joanna Zielińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim