Joanna Burandt

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

Dorota Mosiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Paweł Andrzejczuk

zastępca dyrektora, nauczyciel informatyki

   

Maja Thiel-Wierzchowska

sekretarz

Justyna Adamczyk

nauczyciel matematyki

 

Iwona Balicka

nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Ciesielska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Alicja Daniel

nauczyciel w-f

Olga Domaracka

nauczyciel świetlicy

 

Beata Domel

nauczyciel języka polskiego

Arkadiusz Drewa

nauczyciel języka polskiego

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel w-f

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Anna Fedyniak-Kołodziej

nauczyciel muzyki i rytmiki

Elżbieta Fusiewicz

nauczyciel religii, nauczyciel świetlicy
 

Grażyna Gerlach

nauczyciel matematyki

Ewa Gliszczyńska-Kurdziel

nauczyciel języka angielskiego

 

Łukasz Godlewski

nauczyciel w-f


 

Marzena Gołuńska

nauczyciel techniki, nauczyciel świetlicy

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Iwona Halbecka

nauczyciel informatyki

 

Maria Hasse

nauczyciel języka angielskiegoAnna Hoffman

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

Katarzyna Kamińska

nauczyciel świetlicy

 

Bartosz Kamiński

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Klimek

nauczyciel przyrody

 

Anna Korcz

nauczyciel języka polskiego i informatyki

Dorota Kul

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Bartłomiej Kulas

nauczyciel geografii


 

Aleksandra Kurowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim 

Magdalena Labandt-Haska

nauczyciel świetlicy

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

 

 

Michał Lisowski

nauczyciel biologii

Agnieszka Łopacińska-Koenner

nauczyciel plastyki

 

Anna Łukowicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Małkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim 

Bożena Megger

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim


Aleksandra Meissner

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Lidia Minkiewicz

nauczyciel języka polskiego

Patrycja Milewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Diana Nowik-Turska

nauczyciel świetlicy

Anna Olszewska

nauczyciel matematyki
 

Lidia Piotrowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Maja Piotrowska

nauczyciel języka angielskiego
i hiszpańskiego

 

Magdalena Pobudkowska

nauczyciel języka angielskiego

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

 

Anna Pijanowska

nauczyciel religii

Aneta Pospiech

nauczyciel przyrody

 

Ewelina Prusisz

nauczyciel języka angielskiego

Łukasz Rybiński

nauczyciel w-f

 

Dorota Siemiątkowska-Michalska

nauczyciel muzyki, nauczyciel świetlicy

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Ewa Snopek

nauczyciel języka angielskiego

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

 

Waldemar Stopczyński

nauczyciel języka polskiego

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Katarzyna Tomaszek

nauczyciel języka polskiego

Andrzej Walczak

nauczyciel informatyki

 

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

Magdalena Witt

nauczyciel fizyki i chemii

 

Anna Wyszkowska

nauczyciel języka angielskiego

Karolina Zagórska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Justyna Zakrzewska

nauczyciel historii

Joanna Zielińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim

     
Maja Thiel-Wierzchowska