Joanna Burandt

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

Dorota Mosiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Paweł Andrzejczuk

zastępca dyrektora, nauczyciel informatyki

 

Maja Thiel-Wierzchowska

sekretarz

Iwona Balicka

nauczyciel języka angielskiego

 

Magdalena Ciesielska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Daniel

nauczyciel w-f

 

Bożena Deja

nauczyciel języka polskiego

Olga Domaracka

nauczyciel świetlicy

 

Beata Domel

nauczyciel języka polskiego

Piotr Dudulewicz

nauczyciel w-f


 

 

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

Anna Fedyniak-Kołodziej

nauczyciel muzyki i rytmiki

 

Elżbieta Fusiewicz

nauczyciel religii, nauczyciel świetlicy

Grażyna Gerlach

nauczyciel matematyki

 

Ewa Gliszczyńska-Kurdziel

nauczyciel języka angielskiego

Marzena Gołuńska

nauczyciel techniki, nauczyciel świetlicy

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

 

Iwona Halbecka

nauczyciel informatyki


Maria Hasse

nauczyciel języka angielskiego


 

Anna Hoffman

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Katarzyna Kamińska

nauczyciel świetlicy

Bartosz Kamiński

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Anna Klimek

nauczyciel przyrody

Anna Korcz

nauczyciel języka polskiego i informatyki

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

Dorota Kul

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Bartłomiej Kulas

nauczyciel geografii

Aleksandra Kurowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Małgorzata Lewandowska

nauczyciel chemii

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

 

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

Agnieszka Łopacińska-Koenner

nauczyciel plastyki

 

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Małkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Bożena Megger

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Aleksandra Meissner

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Patrycja Milewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

nauczyciel języka angielskiego

Anna Olszewska

nauczyciel matematyki

 

Lidia Piotrowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Maja Piotrowska

nauczyciel języka angielskiego
i hiszpańskiego

 

Magdalena Pobudkowska

nauczyciel języka angielskiego

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

 

Anna Pijanowska

nauczyciel religii

Aneta Pospiech

nauczyciel przyrody

 

Ewelina Prusisz

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Raźniewska

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Łukasz Rybiński

nauczyciel w-f

Dorota Siemiątkowska-Michalska

nauczyciel muzyki, nauczyciel świetlicy

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Snopek

nauczyciel języka angielskiego

 

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Katarzyna Tomaszek

nauczyciel języka polskiego

Andrzej Walczak

nauczyciel informatyki

 

Karolina Wej

nauczyciel matematyki

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

 

Anna Wyszkowska

nauczyciel języka angielskiego

Karolina Zagórska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Justyna Zakrzewska

nauczyciel historii

Joanna Zielińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim