Joanna Burandt

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

 

Dorota Mosiewicz

zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Michał Mosakowski

zastępca dyrektora, nauczyciel wychowania fizycznego i edb

 

Katarzyna Kaczmarek

sekretarz

Iwona Balicka

nauczyciel języka angielskiego

 

Magdalena Ciesielska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Daniel

nauczyciel w-f

 

Bożena Deja

nauczyciel języka polskiego

Beata Domel

nauczyciel języka polskiego

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel w-f

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego


 

 

Anna Fedyniak-Kołodziej

nauczyciel muzyki i rytmiki

Elżbieta Fusiewicz

nauczyciel religii, nauczyciel świetlicy

 

Ewa Gliszczyńska-Kurdziel

nauczyciel języka angielskiego

Marzena Gołuńska

nauczyciel techniki, nauczyciel świetlicy

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Iwona Halbecka

nauczyciel informatyki

 

Maria Hasse

nauczyciel języka angielskiego

Anna Hoffman

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego


Katarzyna Kamińska

nauczyciel świetlicy


 

Anna Klimek

nauczyciel przyrody 

Anna Korcz

nauczyciel języka polskiego i informatyki

 

Zofia Krasnopolska-Wesner

nauczyciel plastyki

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

 

Dorota Kul

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

Aleksandra Kurowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Małgorzata Lewandowska

nauczyciel chemii

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

 

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

Agnieszka Łopacińska-Koenner

nauczyciel plastyki

 

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Małkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Karolina Mądraszewska

nauczyciel świetlicy

Bożena Megger

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

 

Patrycja Milewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
z językiem angielskim

nauczyciel fizyki

Anna Olszewska

nauczyciel matematyki


 

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki


 

Anna Pijanowska

nauczyciel religii

 

Aneta Pospiech

nauczyciel przyrody

Ewelina Prusisz

nauczyciel języka angielskiego

 

Barbara Rup

nauczyciel religii

Łukasz Rybiński

nauczyciel w-f

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego


 

Ewa Snopek

nauczyciel języka angielskiego

 

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

Dominika Stefanowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

    Katarzyna Surdyka

nauczyciel języka angielskiego


 

Joanna Szmyt-Kuta

opiekun świetlicy klas 4

 

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

Andrzej Walczak

nauczyciel informatyki

 

Karolina Wej

nauczyciel matematyki

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

 

Anna Wyszkowska

nauczyciel języka angielskiego

 

Aleksandra Zagańczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Karolina Zagórska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Zakrzewska

nauczyciel historii