RED BUS w GASP
W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy działalność Klubu Prasowego – Press Club w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej, w ramach którego uczniowie klas 5 redagują szkolny magazyn RED BUS w języku angielskim.
Od początku istnienia klubu, czyli od września 2012, wydaliśmy czternaście numerów Red Bus Magazine. Zapraszamy do lektury kolejnych wydań naszego magazynu w języku angielskim oraz historii powstania magazynu na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce ‘aktualności’ – ‘school newspaper’.
Zapraszamy do lektury! Don’t miss the BUS!
Koordynator projektu: Ewa Snopek (05.09.2016)