RED BUS w GASP
W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy działalność Klubu Prasowego – Press Club w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej, w ramach którego uczniowie klas 5 i 6 redagują szkolny magazyn RED BUS w języku angielskim.
Zapraszamy do lektury kolejnych wydań naszego magazynu w języku angielskim oraz historii powstania magazynu na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce ‘aktualności’ – ‘school newspaper’.
Zapraszamy do lektury! Don’t miss the BUS!
Koordynator projektu: Ewa Snopek (03.09.2019)