W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do projektu Mistrzowie Kodowania, który ma na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. W roku szkolnym 2019/2020 będziemy kontynuować realizację projektu, zwłaszcza, że rozwijamy uczniów w tej dziedzinie podczas naszych autorskich zajęć obowiązkowych: robotyka w klasach 4 i programowanie w klasach 6.

 

 

Dorota Mosiewicz (03.09.2019)