Nawet w bardzo zgranej klasie mogą zdarzać się kłótnie. Czasem w paczce przyjaciół dochodzi do nieporozumień czy zazdrości. Uczniowie, którzy chcą rozwikłać swoje spory w bezpiecznej atmosferze,  przy pomocy życzliwego dorosłego, mogą korzystać ze wspólnej rozmowy z psychologiem. Oto przykład pracy na takim spotkaniu.

Katarzyna Bienias – psycholog (4.07.2018r.)

W wybranych klasach edukacji wczesnoszkolnej odbyły się warsztaty profilaktyczne, dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z konkretnymi wskazówkami jak postępować, by w atmosferze szacunku dojść do porozumienia. Starsi uczniowie tworzyli plan wychodzenia z konfliktu. Uczniowie z młodszych klasach tworzyli  prace plastyczne, ilustrujące jak dbać o zgodę w klasie i nie tylko.

Katarzyna Bienias –psycholog (9.06.2018)

Majowe zajęcia terapii pedagogicznej były obfite między innymi w zabawy rozwijające sprawność rączek. Dzieci korzystały z zabaw z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej, piasku sensorycznego, oleju, kolorowego ryżu, mąki, kaszy, kolorowego makaronu, łyżek, kubeczków, foremek i cedzaków. Zabawom towarzyszyła mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta barw. Zajęcia z pewnością sprzyjały nie tylko stymulacji motoryki małej, ale również relaksacji. 

Justyna Bieńkowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny (maj 2018)