W jaki sposób uczniowie GASP przygotowywali się do świąt na zajęciach terapii pedagogicznej? Szukali pierwszej Gwiazdki, razem z Panią Michaliną i Justyną. Czy znaleźli? Zapraszamy do zobaczenia efektów pracy w formie zwiastuna filmowego :)

Justyna Bieńkowska pedagog, Michalina Biedrzycka, pedagog (10.01.2018)

Korzystając ze świątecznej atmosfery, w wybranych klasach GASP odbyły się warsztaty dotyczące życzeń i prezentów. Uczniowie na stworzonym kominku zawieszali skarpetki z życzeniami dla swojej klasy na nowy rok. Życzyli sobie przyjaźni, zgody, sympatii. W dziurawych skarpetkach umieścili to, nad czym muszą jeszcze popracować. Później graliśmy w „Sympatyczną butelkę”. Wszyscy mówili sobie za co się lubią  i co w sobie podziwiają. Zajęcia przebiegły w klimacie ciepła i radości.

Katarzyna Bienias, psycholog (05.01.2018)

W grudniu wspólnie z nauczycielami GASP pochyliliśmy się nad istotą rozpoznawania przez nich ryzyka dysleksji. Myślą przewodnią spotkania była idea wsparcia uczniów przejawiających symptomy ryzyka dysleksji już u progu szkoły.
Nauczyciele zostali wyposażeni w narzędzia służące do rozpoznawania objawów ryzyka dysleksji, co stanowi pierwszy konieczny krok umożliwiający zorganizowanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zindywidualizowanej pracy z uczniami na miarę ich potrzeb i możliwości. Im większa współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów przejawiających trudności, tym większe prawdopodobieństwo zapobiegania nawarstwianiu się trudności szkolnych oraz występowania wtórnych zaburzeń emocjonalnych.
Zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz najnowszymi zmianami projektowanymi w systemie oświaty stawiamy na profilaktykę trudności w uczeniu się i jednocześnie na włączanie nauczycieli do współpracy z Poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny (grudzień 2017)