Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl

 

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart–  psycholog, doradca zawodowy
psycholog, diagnosta, doradca zawodowy
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia  psychoedukacyjne w klasach oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne.
Prowadzi konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, mające na celu wsparcie w zakresie problemów szkolnych i emocjonalnych dzieci.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl

 

Paulina Jakubowicz - diagnosta i terapeuta pedagogiczny.
Zajmuje się diagnostyką dzieci i dorosłych, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci oraz młodzieży z trudnościami edukacyjnymi. Podczas konsultacji, szkoleń i warsztatów wspiera uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze edukacji i wychowania.
jakubowicz.paulina@gfo.pl

 

Anna Korwel – logopeda, pedagog
Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Wspomaga rozwój uczniów w dostosowaniu do ich indywidualnych predyspozycji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Wspiera rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym dzieci. Organizuje indywidualne konsultacje z zakresu logopedii.
korwel.anna@gfo.pl

 

Julia Łunkiewicz - logopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym.
lunkiewicz.julia@gfo.pl

 

Karolina Muszyńska – psycholog
Zajmuje się prowadzeniem warsztatów oraz wspieraniem uczniów w oparciu o oddziaływania psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.
Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
muszynska.karolina@gfo.pl

 

Kamila Posobkiewicz - logopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
posobkiewicz.kamila@gfo.pl

 

Agnieszka Wiankowska –  psycholog, diagnosta
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych w oparciu o oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach.
Prowadzi indywidualne konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
wiankowska.agnieszka@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni Magdalena Kielbratowska – psycholog kielbratowska.magdalena@gfo.pl