Karolina Muszyńska – psycholog
Pracuje z uczniami z klas 0-3.
Zajmuje się prowadzeniem warsztatów oraz wspieraniem uczniów w oparciu o oddziaływania psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.
Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.
muszynska.karolina@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart–  psycholog, doradca zawodowy
Pracuje z uczniami z klas 5-8 GASP.
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia  psychoedukacyjne w klasach oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne.
Prowadzi konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, mające na celu wsparcie w zakresie problemów szkolnych i emocjonalnych dzieci.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Anna Korwel – logopeda, pedagog, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 0-6.
Specjalizuje się w prowadzeniu diagnozy i terapii logopedycznej. Zajmuje się również badaniami pedagogicznymi uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój dzieci w dostosowaniu do ich indywidualnych predyspozycji. Prowadzi zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w procesie edukacyjnym dzieci.
Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu logopedii oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
korwel.anna@gfo.pl


Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Instrumental Enrichment (IE), diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 0-6.
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz z ryzykiem dysleksji. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzi terapię funkcji poznawczych (m.in. uwagi, pamięci) metodą IE, jako certyfikowany terapeuta metody.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci.
Prowadzi indywidualne konsultacje i warsztaty z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się oraz działań profilaktyczno-terapeutycznych.
bienkowska.justyna@gfo.pl

 

Kamila Posobkiewicz – logopeda
Pracuje z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadząc terapię logopedyczną w GASP, IPG i ISG.
Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy (Prowadzi diagnozę metodą KOLD), w terapii dysleksji rozwojowej oraz bajkoterapii.
Prowadzi konsultacje i wspiera rodziców oraz nauczycieli w procesie terapeutycznym i profilaktyce zaburzeń mowy.
posobkiewicz.kamila@gfo.pl


Michalina Biedrzycka – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta.
Pracuje z uczniami z klas 0-6.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, prowadzi zajęcia indywidualne lub grupowe oraz diagnozę pedagogiczną.
Wspiera rodziców i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów.
biedrzycka.michalina@gfo.pl


Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 5-8.
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl 


Agnieszka Wiankowska –  psycholog, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 4-6.
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych w oparciu o oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach.
Prowadzi indywidualne konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
wiankowska.agnieszka@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni Magdalena Kielbratowska – psycholog kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek  

Muszyńska Karolina

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-14.00

-


Anna Korwel

7.45-15.00

7.45-15.00

7.45-11.00

7.45-15.00

-

Justyna Bieńkowska

Gabinet 21z

7.40-15.40

7.40-15.40

7.50-15.40

7.40-15.40

7.40-11.50

Michalina Biedrzycka
gabinet nr 6

-

13.45-16.30

13.30-16.30

13.45-16.30

-

Kamila Posobkiewicz

8.30-15.00

9-13 GASP

8.30-15.00

9-13 GASP

8.30-11.30

Barbara Darmorost gabinet 116

11.00-16.30

11.30-15.30

9.00-15.30

7.30-11.30

7.30-9.30

Agnieszka Gurzyńska - Ellwart

9.00-15.00

8.00-14.00

10.00-16.00

8.00-14.00

9.00-15.00

Agnieszka Wiankowska  8.00 - 13.00  8.00 - 13.00  8.00 - 13.00  8.00 - 13.00  8.00 - 13.00

Agnieszka Wiankowska