Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda,diagnosta, terapeuta Instrumental Enrichment (IE).
Pracuje z uczniami z klas 0-6.
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz z ryzykiem dysleksji. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych.
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.
Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzi terapię funkcji poznawczych (m.in. uwagi, pamięci) metodą IE, jako certyfikowany terapeuta metody.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci.
Prowadzi indywidualne konsultacje oraz warsztaty z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się, logopedii oraz działań profilaktyczno-terapeutycznych.
bienkowska.justyna@gfo.pl

 

Barbara Darmorost –  pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 6-8.
Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej dzieci starszych i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania grupowe z zakresu doradztwa zawodowego.
Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych młodzieży poprzez indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz specyficznych trudności w uczeniu się.
darmorost.barbara@gfo.pl

 

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart–  psycholog, doradca zawodowy
psycholog, diagnosta, doradca zawodowy
Pracuje z uczniami z klas 4 i 8 GASP.
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci na wszystkich poziomach edukacji oraz diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych oraz w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi zajęcia  psychoedukacyjne w klasach oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne.
Prowadzi konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, mające na celu wsparcie w zakresie problemów szkolnych i emocjonalnych dzieci.
gurzynska.agnieszka@gfo.pl


Michalina Ignaciuk – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta
.
Pracuje z uczniami z klas 4-6.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, prowadzi zajęcia indywidualne lub grupowe oraz diagnozę pedagogiczną.
Wspiera rodziców i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów.
ignaciuk.michalina@gfo.pl

 

Anna Korwel – logopeda, pedagog
Pracuje z uczniami z klas 0-6.
Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Wspomaga rozwój uczniów w dostosowaniu do ich indywidualnych predyspozycji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Wspiera rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym dzieci. Organizuje indywidualne konsultacje z zakresu logopedii.
korwel.anna@gfo.pl

 

Karolina Muszyńska – psycholog
Pracuje z uczniami z klas 0-3.
Zajmuje się prowadzeniem warsztatów oraz wspieraniem uczniów w oparciu o oddziaływania psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.
Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
muszynska.karolina@gfo.pl


Agnieszka Wiankowska –  psycholog, diagnosta
Pracuje z uczniami z klas 5,6 i 7.
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Udziela wsparcia uczniom podczas konsultacji psychologicznych w oparciu o oddziaływania psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach.
Prowadzi indywidualne konsultacje, spotkania pychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli.
wiankowska.agnieszka@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni Magdalena Kielbratowska – psycholog kielbratowska.magdalena@gfo.pl

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek  

Justyna Bieńkowska 7.50-15.20 7.50-15.30 7.50-14.30 7.50-15.00 -

Barbara Darmorost

10.00-15.30

11.00-15.30

7.30-11.00

11.30-15.30

7.30-9.00

Agnieszka Gurzyńska - Ellwart

9.00-14.00

8.15-13.15

8.15-13.15

10.00-15.00

8.00-13.00

Michalina Ignaciuk

7.30-15.35

7.50-13.50 ISG

7.30-15.35

7.30-15.35

10.00-14.50

Anna
Korwel

7.45-14.45

7.45-14.45

-

7.45-14.45

-

Karolina Muszyńska

8.00-13.00

8.00-14.00

8.00-13.00

8.00-14.00

-

Agnieszka Wiankowska

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00