Uczniowie czterech klas VIII uzyskali w roku szkolnym 2018/2019 świetny wynik z egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie otrzymali 84,69% z języka polskiego, 87,79% z matematyki (przy średniej województwa 44%!) oraz 96,25% z języka angielskiego. Wynik egzaminu z matematyki to najwyższy wynik w województwie pomorskim! Wyniki z języka polskiego i języka angielskiego mieszczą się w pierwszej trójce najlepszych wyników w województwie. Wszystkim ósmoklasistom oraz nauczycielom przygotowującym ich do pierwszego egzaminu zewnętrznego serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!


 

Dorota Mosiewicz (19.06.2019)