Uczniowie trzech klas VI uzyskali w roku szkolnym 2015/2016 bardzo dobry wynik ze Sprawdzianu Szóstoklasisty. Nasi uczniowie otrzymali 82% z języka polskiego, 87% z matematyki (przy średniej kraju 54%!), co daje 85% z pierwszej części sprawdzianu oraz 98% z części drugiej, czyli z języka angielskiego. Wszystkim szóstoklasistom oraz nauczycielom przygotowującym ich do pierwszego egzaminu zewnętrznego serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!


Dorota Mosiewicz (03.06.2016)