Uczniowie czterech klas VI uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 najlepszy w Gdańsku i - wraz z Sopocką Autonomiczną Szkołą Podstawową - najlepszy w województwie pomorskim wynik ze Sprawdzianu Szóstoklasisty. Nasi uczniowie otrzymali 90% z języka polskiego, 94% z matematyki (przy średniej kraju 61%!), co daje 92% z pierwszej części sprawdzianu oraz 99% z części drugiej, czyli z języka angielskiego. Wszystkim szóstoklasistom oraz nauczycielom przygotowującym ich do pierwszego egzaminu zewnętrznego serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Dorota Mosiewicz (01.06.2015)