Po raz kolejny uczniowie trzech klas VIII uzyskali w roku szkolnym 2020/2021 świetny wynik z egzaminu ósmoklasisty! Nasi uczniowie otrzymali 86% z języka polskiego, 88% z matematyki (przy średniej województwa 46%!) oraz 98% z języka angielskiego. Wyniki GASP egzaminu ósmoklasisty to najwyższy wynik w województwie pomorskim! Wszystkim ósmoklasistom oraz nauczycielom przygotowującym ich do pierwszego egzaminu zewnętrznego serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!