Wychowanie

 • promowanie samodzielności uczniów
 • bardzo aktywna działalność szkolnego koła wolontariatu
 • integrowanie uczniów, zarówno w zespołach klasowych, jak i rówieśniczych:
  - nocowania klasowe i tematyczne
  - przedstawienia
 • warsztaty wychowawcze w zespołach klasowych, które mają znaczący wpływ na rozwijanie umiejętności społecznych uczniów, np. współpracy w grupie, komunikacji
 • codzienna opieka pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek“


Dydaktyka

Niestandardowe zajęcia, które nas wyróżniają

 • zajęcia dodatkowe w ofercie zajęć obowiązkowych:
  - klasa 0 – edukacja multimedialna, ekspresja muzyczno-ruchowa, edukację plastyczna
  - klasa I - zajęcia teatralne, szachy
  - klasa II - zajęcia kreatywnego myślenia
  - klasa III - doświadczalnia – przyrodnicze zajęcia oparte w całości na eksperymentach, zajęcia rozwijające logiczne myślenie
  - klasa IV – zajęcia kreatywności – open mind, robotyka
  - klasa V – wiedza o kulturze oraz projekt:człowiek – zajęcia interdyscyplinarne, których motywem przewodnim jest człowiek oraz jego funkcjonowanie we współczesnym świecie
  - klasa VI – astronomia, programowanie, cyfrowy świat – zajęcia interdyscyplinarne łączące świat przyrody i matematyki
  - klasy 0 - VI – obowiązkowa nauka pływania

Zajęcia dodatkowe

 • szeroka gama bezpłatnych zajęć dodatkowych:
  - zajęcia artystyczne
  - zajęcia językowe
  - zajęcia sportowe
  - zajęcia rozwijające inne, poza wspomnianymi powyżej, zainteresowania naszych uczniów
 • oddzielne świetlice dla każdego rocznika klas 0-VI
 • świetlice przedmiotowe – gdzie nauczyciel danego przedmiotu odpowie na nurtujące pytania lub wytłumaczy trudniejsze zagadnienie
 • zajęcia terapii pedagogicznej oraz logopedycznej dla każdego ucznia potrzebującego wsparcia

 

Edukacja informatyczna

Nauka programowania

 • edukacja multimedialna w klasach 0 – nauka podstaw obsługi iPadów, korzystania z aplikacji oraz wstęp do kodowania
 • praca z robotami ozobot od klasy I
 • robotyka jako przedmiot dodatkowy w klasie IV – zestawy Lego WeDo
 • programowanie jako przedmiot dodatkowy w klasie VI – program Scratch

Nasze pracownie

 • dwie pracownie komputerowe – MacBooki
 • nowoczesna pracownia komputerowa PC
 • pracownie mobilne złożone z iPadów firmy Apple

Interdyscyplinarność

 • zależy nam, aby pokazać naszym uczniom złożoność świata, w którym żyjemy oraz z jak różnych stron można postrzegać i tłumaczyć zjawiska
  w tym świecie występujące, dlatego proponujemy:
  - dni interdyscyplinarne – zajęcia w klasach IV-VIII zrywające z systemem klasowym – praca angażująca różne przedmioty odbywa się w grupach rówieśniczych i podporządkowana jest tematowi przewodniemu dnia
  - dodatkowe przedmioty w ofercie obowiązkowej:
  wiedza o kulturze oraz projekt:człowiek – zajęcia interdyscyplinarne ukazujące w różnych aspektach funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie
  cyfrowy świat – zajęcia interdyscyplinarne łączące świat przyrody i matematyki
  - wykorzystanie na różnych przedmiotach pracy metodą projektu

 

Edukacja językowa

Zajęcia dwujęzyczne

 • priorytetem edukacji językowej jest zapewnienie naszym uczniom umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim, czemu służyć mają:
  - w klasach 0-III zajęcia dwujęzyczne z edukacji wczesnoszkolnej
  - w klasach IV-VIII zajęcia dwujęzyczne podczas lekcji przyrody, geografii, biologii, informatyki

Język obcy

 • język angielski od klasy 0 według poszerzonego programu nauczania:
  - zajęcia konwersacji skupiające się na komunikacyjnym aspekcie języka
  - realizacja programu Jolly Phonics
  - zajęcia Creative Writing w klasach III
 • zajęcia w klasach IV-VIII w grupach na różnych poziomach zaawansowania
 • możliwość zdawania egzaminu FCE w klasie VIII
 • od klasy IV drugi język do wyboru (język niemiecki, hiszpański)

 

Wycieczki

 • nasza koncepcja wyjazdów zakłada, aby nasi uczniowie poznali nie tylko najbliższą okolice, ale i najważniejsze miejsca w Polsce:
  - w klasach 0-III jednodniowe wyjazdy jesienne pozwalające poznać bliższe i dalsze okolice Gdańska
  - od klasy IV tematyczne wycieczki jesienne pozwalające poznać nasz kraj- Toruń, Gniezno, Poznań, Warszawa, Kraków
  - od klasy I czerwcowe Zielone Szkoły integrujące zespoły klasowe
  - wycieczki pozwalające poznać najbliższe otoczenie Gdańska organizowane przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
  - wyjazdy kulturalne – na spektakle lub wystawy
  - wyjazdy zagraniczne – obozy żeglarskie w Hiszpanii