Wyniki wojewódzkiego konkursu recytatorskiego "Święta się zbliżają, dzieci wierszem o nich opowiadają".


Z przyjemnością informuję, że Lena Sieliwończyk z klasy 3a zdobyła wyróżnienie w III wojewódzkim konkursie recytatorskim dla uczniów klas III szkoły podstawowej „Święta się zbliżają, dzieci wierszem o nich opowiadają”. Lenka recytowała wiersz „Wigilia z gwiazdką” Włodzimierza Dulemby. Wielkie gratulacje! Zapraszam do galerii zdjęć.

Bożena Megger (10.12.2017)

REGULAMIN Konkursu Artystyczny Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej
pod patronatem Okręgowej Izby Radów Prawnych
"PRAWA CZŁOWIEKA – MOJE PRAWA, Z KTÓRYCH KORZYSTAM ŚWIADOMIE”

CELE KONKURSU:

• popularyzowanie wiedzy z zakresu praw człowieka i praw dziecka
• kształtowanie kultury prawnej i wiedzy o prawie
• doskonalenie umiejętności artystycznych
•uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych z wiedzą o prawie
• pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych oraz dla dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego ( grupy „0” ) .

Konkurs organizowany jest na poziomie danej szkoły/ przedszkola.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego ( grupy „0” ) do klas II ,
II kategoria: uczniowie klas III - IV
II kategoria: uczniowie klas V-VII.

Główny temat konkursu: „PRAWA CZŁOWIEKA – MOJE PRAWA, Z KTÓRYCH KORZYSTAM ŚWIADOMIE”. Uczestnicy wykonują samodzielnie, indywidualnie bądź w grupie do 3 uczniów  dowolne dzieło artystyczne powiązane z tematem konkursu. Technika wykonania dowolna, w tym film, fotografia, praca plastyczna, prezentacja.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dowolnych materiałów, w tym tych znajdujących się na stronach internetowych organizacji UNICEF (https://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Dla-dzieci) lub Rzecznika Praw Dziecka (http://strefamlodych.pl/).  

PRZEBIEG KONKURSU:

Przebieg konkursu jest jednostopniowy. Laureaci zostaną wyłonieni do dnia 15 stycznia 2017 r. przez Komisję powołaną w szkole we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych, która będzie obradować na posiedzeniu niejawnym.

KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny i wytypuje zwycięzców według następujących kryteriów:
1. Dobór dzieła zgodnie z tematem głównym konkursu.
2. Interpretacja tematu konkursu.
3. Kultura słowa.
4. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY DLA LAUREATÓW:

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych, w każdej kategorii wiekowej odrębnie. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną dyplomy - podziękowania za udział w konkursie.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:
Prace można składać od dnia 1 grudnia 2017 r. na ręce Pani Justyny Zakrzewskiej, do dnia upływu terminu zgłoszeń, tj. do dnia 22 grudnia 2017 r. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja bądź zgłoszenie. Wraz z pracą należy zaznaczyć autora/ autorów wraz z podaniem klasy, do której uczęszcza/ uczęszczają.

Justyna Zakrzewska (28.11.2017)

Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w IV edycji konkursu rodzinnego „Wierszyki ortograficzne”. Z pomocą członka rodziny lub samodzielnie należy ułożyć wierszyk, który pomaga zapamiętać pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną lub wyjaśnia regułę ortograficzną. Wiersze w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres mailowy opiekuna klasy do 8 grudnia.

Organizator konkursu
Agnieszka Małkowska (13.11.2017)