Uprzejmie informujemy o płatnych konkursach matematycznych przeprowadzanych rokrocznie przez organizację ŁOWCY TALENTÓW  "JERSZ".
JERSZ  organizuje dwa takie konkursy matematyczne:
ALFIK - rozwiązywanie zadań zamkniętych polega na wyborze jednej prawidłowej  odpowiedzi spośród pięciu podanych odpowiedzi (odbywa się w listopadzie),
MAT - rozwiązywanie zadań zamkniętych, w których należy podjąć decyzję czy każda z czterech zamieszczonych odpowiedzi jest prawdziwa, czy fałszywa (odbywa się w styczniu).

Koszt każdego konkursu to 9 złotych. Każdy uczeń z klas 2-7 może wziąć udział w wybranym przez siebie konkursie lub zdecydować się na obydwa.
Ze względów organizacyjnych (biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia) proszę podjęcie decyzji do 25 pażdziernika 2017 i równoczesne opłacenie wybranych konkursów (9 lub 18 złotych).
Uczeń zostanie zgłoszony do konkursu w momencie wniesienia opłaty.

Grażyna Gerlach (10.10.2017)

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego. Na stronie kuratorium pod adresem
http://www.kuratorium.gda.pl/ramowy-regulamin-konkursow/ znajduje się karta zgłoszenia ucznia. Zainteresowanych rodziców proszę u wypełnienie komputerowo danych dziecka, wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie druków do nauczycieli języka angielskiego w terminie do 13 października.

Etap szkolny odbędzie się 26 października, etap rejonowy 30 listopada a etap wojewódzki 15 lutego 2018.

Maria Hasse (05.10.2017)

KLASY 0-I   -  KONKURS PLASTYCZNY
•    Temat pracy: „Gdańska kamieniczka”
•    Technika dowolna, płaska. Format A4.
•    Termin dostarczenia prac do: 16.10. 2017 r.
•    Podpisaną na odwrocie pracę (imię i nazwisko oraz klasa) należy dostarczyć do   p.Lidii Piotrowskiej lub do opiekuna klasy.
•    Praca powinna zostać wykonana samodzielnie.


KLASY II   -  KONKURS FOTOGRAFICZNY

•    W dniach od 5 do 16 października na tablicy naprzeciwko sali 14
(I piętro) będą wisiały fotografie przedstawiające fragmenty znanych gdańskich zabytków lub budynków.

•    Zadanie polega na odgadnięciu i zapisaniu na karcie odpowiedzi nazw poszczególnych zabytków lub budynków.

•    Karty odpowiedzi będzie można pobrać u opiekuna klasy.
•    Uzupełnioną kartę odpowiedzi należy dostarczyć do
p. Lidii Piotrowskiej lub do opiekuna klasy najpóźniej do 16.10.2017r.


KLASY III - KONKURS WIEDZY O GDAŃSKU
•    Każda klasa III wraz z opiekunem wybiera 3-osobową reprezentację.
•    Każda reprezentacja otrzyma zakres materiału, który będzie podstawą pytań konkursowych.

•    Konkurs będzie składał się z trzech rund:
- runda I – pytania ogólne dotyczące Gdańska
- runda II – rozpoznawanie zabytków i budynków gdańskich
- runda III – sprawdzenie znajomości wybranych legend gdańskich

•    Konkurs odbędzie się 19.10.2017r. w sali gimnastycznej GASP
         z udziałem publiczności.

•    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwało jury

Lidia Gabrysiak (05.10.2017)